De BlueLine Watch is een alarmhorloge. Met een druk op de knop wordt er een melding verstuurd naar de mantelzorger, zorgverlener en/of alarmcentrale. De BlueLine Watch draagt men eenvoudig om de pols waarbij het ook wordt toegepast voor dwaaldetectie en leefcirkels.

Het in de gaten houden van cliënten is een intensieve taak die veel impact heeft op het werkproces. Met de BlueLine Watch krijgt de zorgverlener automatisch een melding van de cliënt indien er actie benodigd is.

De melding die wordt verstuurd door de BlueLine Watch is inclusief een locatiebepaling. De locatiebepaling kan op kamer tot en met straatniveau worden gerealiseerd. Tevens kan er ook een spreekluister verbinding tot stand worden gebracht met de alarmhorloge. Hierdoor wordt de tijdsduur van melding calamiteit tot de daadwerkelijke alarmopvolging zoveel mogelijk verkort.

Meldingen richting de zorgverlener of mantelzorger kunnen op diverse manieren binnenkomen via alle vertrouwde communicatiemiddelen. Zoals rechtstreeks naar een smartphone of uw huidige (meldbank) systeem met pager, dect, smartphone etc.

Hierdoor wordt de veiligheid en zelfstandigheid van de cliënt gewaarborgd en kan de zorgverlener de juiste hulp bieden aan de zorg cliënt.

Meer weten?
Ga naar https://www.mobiletrack.nl/watch-alarmhorloge/
of mail naar info@mobiletrack.nl