+31 (0)88–4646200 sales@mobiletrack.nl

BlueLine Dwaaldetectie

Met BlueLine Dwaaldetectie krijgen uw cliënten meer bewegingsvrijheid. Er kan voor hen een leefcirkel worden gecreëerd. Het is mogelijk dit op individueel cliëntniveau als ook op groepsniveau in te stellen. De cliënten kunnen vrij bewegen in en om het gebouw waarbij de zorgverlener direct weet waar zij zich bevinden. Zodra een cliënt zich buiten de leefcirkel begeeft zal de zorgverlener hiervan een melding ontvangen en de noodzakelijke actie ondernemen.

 Door het inzetten van het BlueLine Dwaaldetectie systeem zorgt u voor:

  • Meer vrijheid en veiligheid voor uw cliënten
  • Werkdrukverlaging voor de zorgverlener
  • Flexibel en toekomstvast dwaaldetectiesysteem

Over Blueline Dwaaldetectie

Blueline Dwaaldetectie wordt toegepast in zorginstellingen en ziekenhuizen waar het draait om het creëren van een leefbare en veilige situatie voor uw cliënten en patiënten. Middels het Blueline portaal zorgt u voor een juiste registratie en detectie van en de communicatie over uw cliënt.  Met de verschillende soorten BlueLine Tags geeft u voor uw cliënten aan of er alleen detectie of ook alarmering moet plaatsvinden wanneer men buiten een leefcirkel komt.

Lokalisatie van de tags vindt zowel binnen als buiten gebouwen plaats. Naast het werken met tags is het met het BlueLine Dwaaldetectie systeem ook mogelijk om liften en deuren aan te sturen.

Meldingen richting de zorgverlener kunnen op diverse manieren binnenkomen via alle vertrouwde communicatiemiddelen. Zoals rechtstreeks naar een smartphone of uw huidige (meldbank) systeem met pager, dect, smartphone etc.

De combinatie van de multifunctionele BlueLine kenmerken, het centraal staan van de cliënt en uw organisatie zorgen ervoor dat het meest optimale resultaat wordt bereikt.

Wet zorg en dwang

Wet zorg en dwang (Wzd) treedt 1 januari 2020 in werking. De Wet zorg en dwang beschermt cliënten tegen onvrijwillige zorg met een stappenplan dat waarborgt dat alle mogelijkheden voor vrijwillige zorg in beeld komen. Zie https://www.dwangindezorg.nl/nieuwe-wetgeving/veelgestelde-vragen-wzd. Benieuwd welke rol de BlueLine Dwaaldetectie hierin kan betekenen voor uw cliënt en organisatie? U kunt contact met ons opnemen voor het gezamenlijk doornemen van de mogelijkheden.

Daarom Blueline dwaaldetectie

Meer vrijheid en veiligheid voor uw cliënten

Met de Blueline Dwaaldetectie blijft de zelfstandigheid, waardigheid, privacy en vrijheid van de cliënt zo lang en veel mogelijk gewaarborgd. Mede omdat de BlueLine Dwaaldetectie leefcirkel op individueel cliëntniveau kan worden gecreëerd is het een hele geruststelling voor de familie van de cliënten dat hun geliefden zich in een veilige en waardige omgeving bevinden.

Werkdruk verlaging voor de zorgverlener

Het in de gaten houden van cliënten met dwaalgedrag is een intensieve taak die veel impact heeft op het werkproces. Met de BlueLine Dwaaldetectie hoeft de zorgverlener de cliënten niet constant zelf in de gaten te houden. De cliënt kan zoveel mogelijk vrij bewegen zonder dat de zorgverlener zich zorgen hoeft te maken dat de cliënt gevaar loopt.

Flexibel en toekomstvast Dwaaldetectie systeem

Het veelzijdige BlueLine Dwaaldetectie systeem is met recht een toekomstvast systeem. Het systeem is leverbaar als Standalone (plug&play), Cloud of Enterprise oplossing. De BlueLine tags kunnen door de cliënt worden gedragen om de pols, hals, aan de kleding, schoen etc. Gecombineerd met de functionaliteiten: leefcirkels, scenario’s, alarmmeldingen, communicatie, locatiebepaling en integratie derde systemen is het toepasbaar en kostenbesparend voor elke zorgorganisatie.

Meer weten over onze dwaaldetectie oplossingen?

Meer weten over wat wij kunnen betekenen voor u? Neem dan contact op. Heeft u een dringende vraag? Wij zijn telefonisch bereikbaar op: +31 (0)88–4646200

    • Meer vrijheid en veiligheid voor uw cliënten
    • Werkdrukverlaging voor de zorgverlener
    • Flexibel en toekomstvast dwaaldetectiesysteem