Het in de gaten houden van cliënten met dwaalgedrag is een intensieve taak die veel impact heeft op het werkproces. Met Smart Geofencing hoeft de zorgverlener de cliënten niet constant in de gaten te houden waardoor de cliënt zoveel mogelijk vrij kan bewegen zonder dat de zorgverlener zich zorgen hoeft te maken dat de cliënt gevaar loopt. Hierdoor kan de zorgverlener ook andere werkzaam heden doen waar de zorgverlener anders niet aan toe komt.

Meer weten? Ga naar https://www.mobiletrack.nl/smart-geofencing/ of mail naar info@mobiletrack.nl