Deze week gaan mensen weer de straat op om geld op te halen voor meer onderzoek van Alzheimer.

Wanneer iemand dementie krijgt, heeft dit invloed op de persoon zelf, maar ook op de mensen in hun omgeving. De Zorgriem met locatiebepaling is een dienst die speciaal voor mensen met Alzheimer en overige vormen van dementie is ontworpen.

Benieuwd wat de Zorgriem voor u of uw naasten te bieden heeft?
Ga naar: https://zorgriem.nl/
Of mail naar info@zorgriem.nl

Vandaag is het dag van de mantelzorger. Door toenemende vergrijzing zijn steeds meer mensen mantelzorger. Inmiddels zijn er al ruim vijf miljoen Nederlanders die zorg dragen voor ouders, grootouders, zieke familieleden of buren. Vaak doen zij dit naast hun werk en kan dit langdurig en intensief zijn. Het is van groot belang dat mantelzorgers ondersteunt worden om deze belangrijke zorg een beetje te ontlasten. 

Met de apparaten, sensoren en diensten van MobileTrack zetten zij zich in voor een veiligere leefomgeving voor mantelzorgers en hun naasten. 

Benieuwd wat MobileTrack voor u of uw naasten kan betekenen?
Ga naar: https://www.mobiletrack.nl
Of mail naar info@mobiletrack.nl

Het werk van een zorgverlener is erg belangrijk. Zij helpen cliënten bij lichamelijk problemen en ondersteunen bij dagelijkse activiteiten. Daarnaast zijn zorgverleners op sociaal gebied ook erg belangrijk. Vragen hoe je dag was of gewoon een praatje maken kan iemands dag al opfleuren. Door toenemende werkdruk van een medewerker in de zorg wordt het steeds lastiger om die persoonlijke aandacht te geven aan cliënten. Met behulp van technologie zoals de BlueLine Series kan dit helpen bij het verlagen van de werkdruk voor de zorgverlener. 

Voor meer informatie over de BlueLine Series van MobileTrack ga naar:
Ga naar: https://www.mobiletrack.nl/
Of mail naar info@mobiletrack.nl

Om zorgverleners te helpen bij het verlagen van de werkdruk kan technologie worden ingezet. MobileTrack heeft hiervoor de BlueLine Series ontworpen om zorgmedewerkers te ondersteunen in hun werk. 

De BlueLine Series bestaat uit verschillende producten die ieder hun eigen functies hebben en elkaar kunnen aanvullen om de cliënt en de zorgverlener zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Nieuwsgierig naar de BlueLine Series?
Ga naar: https://www.mobiletrack.nl/
Of mail naar info@mobiletrack.nl

Een van de primaire voordelen van dwaaldetectie is het verbeteren van de veiligheid voor oudere personen. Dwaling kan leiden tot verschillende risico’s zoals de weg kwijt zijn, vallen of het betreden van potentieel gevaarlijke gebieden. Dwaaldetectiesystemen stellen verzorgers in staat om snel te reageren en passende maatregelen te nemen om de veiligheid van de ouderen te waarborgen. Met de BlueLine dwaaldetectie van MobileTrack zetten zij zich in voor een veiligere leefomgeving voor ouderen. 

Meer weten over dwaaldetectie?
Ga naar: https://www.mobiletrack.nl/dwaaldetectie/
Of mail naar info@mobiletrack.nl

Dwaaldetectie zorgt ervoor dat verzorgers een waarschuwing krijgen wanneer een oudere een vooraf bepaald gebied verlaat. Hierdoor kunnen zij snel reageren op het lokaliseren van de persoon en eventuele problemen zoals desoriëntatie of verwondingen aanpakken. Met de BlueLine dwaaldetectie van MobileTrack zetten zij zich in voor een veiligere leefomgeving voor ouderen. 

Meer weten over dwaaldetectie?
Ga naar: https://www.mobiletrack.nl/dwaaldetectie/
Of mail naar info@mobiletrack.nl

Hoewel dwaaldetectie gericht is op het voorkomen van gevaarlijke situaties, kan het ook zelfstandigheid van ouderen bevorderen. Ouderen kunnen zich meer zelfverzekerd voelen om zich binnen bepaalde grenzen te bewegen, wetende dat er een systeem is dat hen en hun verzorgers waarschuwt als dat nodig is. Met de BlueLine dwaaldetectie van MobileTrack zetten zij zich in voor een veiligere leefomgeving voor ouderen. 

Meer weten over dwaaldetectie?
Ga naar: https://www.mobiletrack.nl/dwaaldetectie/
Of mail naar: info@mobiletrack.nl

Familieleden en verzorgers ervaren vaak stress en bezorgdheid over de veiligheid van hun dierbaren, vooral als deze lijden aan aandoeningen zoals dementie. Dwaaldetectie kan deze stress een beetje verlichten door een extra laag van bescherming te bieden en geruststelling te geven. Met de BlueLine dwaaldetectie van MobileTrack zetten zij zich in voor een veiligere leefomgeving voor ouderen. 

Meer weten over dwaaldetectie?
Ga naar: https://www.mobiletrack.nl/dwaaldetectie/
Of mail naar: info@mobiletrack.nl