Wanneer er een melding wordt verstuurd door de BlueLine Alert is dit inclusief locatiebepaling. Door middel van de ingebouwde GPS kan gezien worden waar iemand zich bevindt. De locatiebepaling kan op kamer tot en met straatniveau worden gerealiseerd. Het kan samenwerken met Smart Geofencing waardoor dwaaldetectie eenvoudig kan worden gerealiseerd. Ook kan er een spreek en luister verbinding tot stand worden gebracht. Hierdoor wordt de tijdsduur van melding calamiteit tot de daadwerkelijke alarmopvolging zoveel mogelijk verkort.

Meldingen van de alarmknop richting de zorgverlener of mantelzorger kunnen op diverse manieren binnenkomen via alle vertrouwde communicatiemiddelen. Zoals rechtstreeks naar een smartphone of uw huidige (meldbank) systeem met pager, dect, smartphone etc.

Interesse?

Ga naar https://www.mobiletrack.nl/mobiele-alarmering-alarmknop/

Of mail naar info@mobiletrack.nl