Vandaag de dag is persoonsalarmering vaak een noodzaak in de zorg. Agressie van cliënten en “naaste bezoekers” neemt helaas toe. Het snel kunnen alarmeren en hoe snel een alarm binnenkomt (<7 seconden over een publiek GSM netwerk) is daarom van groot belang in het geval van een calamiteit. Tevens is het belangrijk dat de juiste gegevens worden ontvangen zoals wie maakt het alarm en de locatiebepaling van het alarm. Optioneel kan er ook automatisch een spreekluisterverbinding tot stand worden gebracht en uiteraard kan men locatie onafhankelijk zowel binnen en buiten een alarm worden gemaakt.