Haarlem, 20 februari 2012 – Onlangs hebben zorginstelling Nieuw Unicum, MobileTrack en NVD Beveiligingen hun krachten gebundeld en een nieuwe Track & Trace methode ontwikkeld die kan worden toegepast bij elektrische rolstoelen. Inmiddels zijn er al enkele elektrische rolstoelen bij Nieuw Unicum voorzien van deze oplossing. Anders dan gebruikelijke Track & Trace oplossingen is dat er een volledige integratie met de rolstoel is gerealiseerd zodat optimaal gebruiksgemak wordt geboden aan de cliënt, diens familie en Nieuw Unicum.

Focus op patiënt
Nieuw Unicum is een open zorginstelling, waarbij zij zich ten doel stelt om de cliënt zoveel mogelijk te ondersteunen en te faciliteren om zelf vorm te geven aan zijn leven. De elektrische rolstoel is daartoe een van de hulpmiddelen. Echter, Nieuw Unicum is ook een instelling zonder opvallende en beperkende beveiligingsmaatregelen. Hierbij bestaat het risico dat cliënten verdwalen of zo ver van het terrein zijn, dat ze niet zelfstandig in staat zijn om terug te keren.

Nieuw Unicum stelde een aantal voorwaarden aan de Track & Trace methode, te weten een geïntegreerde totaaloplossing die:

  • Op elke rolstoel kan worden toegepast,
  • kan communiceren met de andere elektrische onderdelen van de rolstoel
  • en daarnaast volledige privacy biedt aan de cliënt.

Daartoe kwam Nieuw Unicum, in contact met MobileTrack, gespecialiseerd in Track & Trace oplossingen, en NVD Beveiligingen.

Op het moment dat de cliënt zich buiten de virtuele zone (een zgn. virtueel hekwerk) bevindt, zal deze zijn mobiliteit behouden, maar wordt wel de snelheid van de elektrische rolstoel beperkt. Dit voor de veiligheid van de cliënt. De rolstoel genereert tegelijkertijd een automatische alarmmelding naar de Alarmcentrale van NVD, die 24 uur per dag bemand is. Als de cliënt niet direct terugkeert binnen de virtuele zone, waarschuwt NVD Nieuw Unicum. Binnen de virtuele zone heeft de cliënt weer volledige mobiliteit. Deze functionaliteit treedt alleen in werking als de cliënt alleen op pad is en niet als hij onder toezicht of begeleiding is. Inzet van Track & Trace oplossingen bij cliënten vindt plaats na instemming van de cliënt en in nauw overleg met de mantelzorgers.